نكات ايمني درمورد بلوك هاي پلي استايرن

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

نكات ايمني درمورد بلوك هاي پلي استايرن

یونولیت

نكات ايمني درمورد بلوك هاي پلي استايرن

y1y2

1- تنها استفاده از انواع دیرسوز بلوک پلی استایرن مجاز است و استفاده از انواع معمولی پلی استایرن درساختمان مجاز نیست*

2- بر خلاف تصور عمومی،انواع دیرسوز بلوک پلی استایرن نیز در صورت برخورد مستقیم با آتش مشتعل می شوند و می توانند به گسترش حریق کمک کنند.بنابراین برای حفظ از بلوک سقفی پلی استایرن و جلوگیری از برخورد مستقیم هرگونه شعله احتمالی با بلوک لازم است که زیر سقف به وسیله مناسب می توان موارد زیر را نام برد:اندود گچ یا پوشش های پایه گچی محافظت کننده در برابر آتش به ضخامت حداقل 5/1 سانتی متر به نحو مناسب و مستقل از بلوک به سقف سازه  مهار شده باشد. *

3- بلوک سقفی بلوک پلی استایرن در دمای 95 درجه سانتی گراد به سرعت جمع می شود. بنابر این اتصال مستقیم اندود یا پوشش به بلوک پلی استایرن یا هر شکل هندسی ( اعم از معمولی یا دارای انواع شیار) به تنهایی و بدون استفاده از اتصالات مکانیکی به هیچ وجه صحیح نبوده و خطرناک است.حتماً باید از اتصالات مکانیکی مهار شده به تیرها تیرچه ها ( نظیر سیستم رابیتس ) استفاده شود*.

4- از آنجایی که دیوارهای بین واحدهای مستقل ( مانند دیوار بین آپارتمانهای مسکونی یا واحدهای تجاری،اداری مستقل وغیره) در هر ساختمان باید مطابق آیین نامه های مربوط دارای مقاومت مربوط در برابر آتش باشند،این دیوارها باید از لایه بلوک های پلی استایرن عبور کرده و تا زیر سقف سازه ای ( یعنی زیر تیرچه یا بتن ) امتداد داشته باشند،به گونه ای که بلوک های پلی استایرن به گونه ای که بلوک های پلی استایرن در این قسمت بین دو فضای مجاور پیوستگی نداشته باشد.در غیر این صورت وقوع یک آتش سوزی در یک واحد می تواند پس از مدتی به سرعت به واحدهای مجاور گسترش یافته و کل ساختمان را دچار خطر جدی کند. *

5- بلوک های پلی استایرن منبسط شده در محل گارگاه ساختمانی به دور از هر گونه مواد قابل اشتعال ( نظیر رنگ،حلال یا زباله های قابل اشتعال ) نگهداری شوند.در محل انبار اصلی بلوک ها در گارگاه ساختمانی حتی الامکان به دور از محل عملیات ساختمانی باشد تا از سرایت هر گونه شعله یا حریق احتمالی به محل انبار اصلی جلوگیری شود*.

6- استفاده از بلوک های با مقاومت کم ممکن است باعث شکست بلوك در حین اجرا و ایجاد خطرات جانی شود.تولیدات دارای دانسیته خیلی کم از این نظر خطرناک هستند. *

7- عرض لبه نشیمن مناسب برای بلوك هاي پلي استايرن  در محل قاعده 2-27 و 2+27 میلی متر است.از آنجایی که زیاد بودن عرض نشیمن در مقایسه با بلوک هاب سفالی و بتنی سبب کاهش عرض موثر  تیرچه بتنی می شود،لذا برای جبران آن توصیه می شود عرض فوندوله تیرچه در هنگام ساخت حداقل برابر 14 سانتی متر در نظر گرفته شود*.

8- رعایت پخی در دو لبه فوقانی به ارتفاع و قاعده 5 سانتی متر به منظور تسهیل بتن عبور بتن به داخل تیرچه ها ضروری است. *

9- بلوک ها باید دارای ظاهر سالم و یکپارچه باشند.سطح بلوک باید نسبتاً صاف باشد و بین دانه های پلی استایرن فاصله مشخص ظاهری وجود نداشته باشد. *

10- تعیین طول بلوک ها و تقسیم بندی آنها روی پلان سقف ها باید به گونه ای باشد که حداقل طول برش خورده 30 سانتی متر محدود شود.استفاده از بلوک با طول کمتر از 30 سانتی متر در سقف مجاز نیست.*

11- به همگان توصیه می شود تهیه بلوک های پلی استایرن از کارخانجات دارای گواهي استاندارد و  گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن صورت گیرد.این کارخانجات ملزم به ارایه محصول مهردار با ارایه مشخصات فنی هستند.*

12- رعایت مشخصات فنی مذکور در فوق توسط مراجع قانونی الزامی شده است و عدم رعایت آنها می تواند ایمنی جانی و مالی شهروندان را با خطر مواجه نماید.بدیهی است که مجریان ساختمان و مهندسین ناظر در مورد رعایت نکاتت ایمنی مذکور در فوق مسول بوده و انتظار می رود بر رعایت آنها به نحو شایسته نظارت نمایند *

نویسنده : مادفوم بازدید : 12 تاريخ : پنجشنبه 9 شهريور 1396 ساعت: 20:08
برچسب‌ها : يونوليت,يونوليت سقفي,تري دي پنل,